Po pripravi celovitega in obsežnega dokumenta s smernicami za tolmačenje na daljavo je ZKTS pripravil tudi kratek povzetek, ki predstavlja glavno vsebino smernic.

Smernice za delo na daljavo so pripravljene na podlagi dokumentov Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev AIIC, tujih poklicnih združenj in dobrih praks, pa tudi ob upoštevanju izkušenj in informacij, pridobljenih na strokovnih usposabljanjih. Vsebujejo nasvete in priporočila za konferenčne tolmače, govorce in organizatorje dogodkov ter zajemajo različne vidike tolmačenja na daljavo, od tehničnih zahtev in ureditve do priprave in same izvedbe. Dokumentu so na koncu dodani kontrolni seznami za tolmače in organizatorje oz. tehnično osebje, ki vam bodo olajšali izvedbo dogodka s tolmačenjem na daljavo.

Povzetek ključnih informacij si lahko preberete tukaj.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.