Pandemija covid-19 je zahtevala prevetritev načina delovanja konferenčnih tolmačev ob upoštevanju zdravstvenih priporočil in uradnih ukrepov. V ZKTS smo zato pripravili nasvete in dobre prakse za delo v času pandemije covid-19.

V obdobju omejitev in prepovedi organizacije sestankov, dogodkov in srečanj se pojavlja tudi povečana potreba po zagotavljanju storitev tolmačenja na daljavo. V ZKTS smo zato aprila 2020 oblikovali Delovno skupino za tolmačenje na daljavo, ki je najprej izvedla anketo med poklicnimi konferenčnimi tolmači o njihovih izkušnjah s tolmačenjem na daljavo in stališčih do te oblike dela. 

Rezultati prvega kroga ankete v letu 2020 so pokazali, da tovrstno tolmačenje takrat še ni bilo zelo razširjeno, vendar je večina anketirancev razmišljala o tem, da bi se dodatno podučili o možnostih in to veščino osvojili zaradi potencialnih povpraševanj naročnikov oz. razširitve ponudbe, zlasti v času takratnih omejitev. Drugi krog anketiranja konec leta 2020 in v začetku leta 2021 je pokazal, da se je obseg izkušenj s tolmačenjem na daljavo izrazito okrepil, zlasti izkušnje s simultanim tolmačenjem prek videokonferenčnih programov in platform

Na podlagi dokumentov Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev AIIC, tujih poklicnih združenj in dobrih praks ter ob upoštevanju izkušenj in informacij, pridobljenih na strokovnih usposabljanjih, je delovna skupina pripravila celovit dokument Smernice za tolmačenje na daljavo z nasveti in priporočili za konferenčne tolmače, govorce in organizatorje dogodkov. Zajemajo različne vidike tolmačenja na daljavo, od tehničnih zahtev in ureditve do priprave in same izvedbe. Dokumentu so na koncu dodani kontrolni seznami za tolmače in organizatorje oz. tehnično osebje, ki vam bodo olajšali izvedbo dogodka s tolmačenjem na daljavo.


Pripravili smo tudi izročke z glavnimi elementi sestankov s tolmačenjem na daljavo za organizatorje dogodkov, govorce na sestankih na daljavo s tolmačenjem in za tolmače:

Tolmačenje na daljavo org na kratko                         Priporočila za govorce na virtualnih sestankih s tolmačenjem                      Priporočila za tolmače za delo na daljavo

 


English versions of our Best Practice for event organisers, speakers and interpreters are available below (click on the image):

Online events with interpreting organisers                          Online events with interpreting tips for speakers                     Online events tips for interpreters

Izobraževanja

Novice

  • In memoriam: Tanja Ovaska 07. 06. 2024

    Globoko smo pretreseni ob težki izgubi drage prijateljice, predane kolegice in odlične tolmačke Tanje Kaarine Ovaska, ki se je do konca pogumno borila s težko boleznijo.

  • Konferenčno tolmačenje v Sloveniji po 20 letih članstva v EU 09. 05. 2024

    Poklicni slovenski konferenčni tolmači, člani ZKTS, so bili že od samega začetka vpeti v proces približevanja Slovenije evroatlantskim povezavam, zlasti ob številnih obiskih slovenskih političnih predstavnikov v tujini in tujih političnih predstavnikov v Sloveniji. To je bilo obdobje številnih mednarodnih izmenjav, ki se ga v tolmaški skupnosti spominjamo kot zlate dobe tolmačenja, ki se je začela z osamosvajanjem naše države.

  • Nova izdaja mentorske sheme 15. 04. 2024

    Pilotna mentorska shema, ki smo jo pri ZKTS izvedli lani, je bila lepo sprejeta, zato smo se odločili, da jo izvedemo tudi letos. Glede na izkušnje in povratne informacije sodelujočih bo mentorska shema letos nekoliko krajša in jo bomo izvedli jeseni: od 1. septembra do 31. decembra 2024. Prijave zbiramo do vključno 15. 5. 2024.

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 50 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.