POLITIKA ZASEBNOSTI - UPRAVLJANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS) zbira od vas, ko se včlanite v ZKTS, naročite na prejemanje spletnih novic ZKTS NaGlas ali prijavite na seminar ali tečaj v organizaciji ZKTS.

ZKTS spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), in jih bo uporabljalo izključno za namene, navedene v namenu obdelave.

ZKTS pridobiva osebne podatke skladno z ZVOP-1, na podlagi zakona oz. na podlagi osebne privolitve posameznikov. Posameznik je pred privolitvijo k obdelavi osebnih podatkov pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki se zbirajo, če z ZKTS opravite določeno transakcijo na vašo zahtevo, kot so npr. včlanitev v ZKTS, prijava na usposabljanje, seminar, posvet, konferenco ali srečanje, prijava na elektronske novice ZKTS NaGlas ter v primeru posredovanja informacij o dejavnostih ZKTS.

Osebne podatke hranimo v elektronski obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, izpolnitvi namena zbiranja osebnih podatkov ali na podlagi odjave oziroma zahteve za izbris osebnih podatkov, se podatki trajno in dokončno izbrišejo.

UPRAVLJAVEC
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:
Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 41 648 416
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.zkts.si

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

1. člen
ZKTS lahko zbira, obdeluje in uporablja naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• podatke o članstvu v ZKTS (datum včlanitve/izčlanitve, zgodovina članstva),
• podatke o članstvu v organih združenja,
• kontaktni elektronski naslov,
• kontaktno telefonsko številko,
• naslov stalnega ali/in začasnega prebivališča,
• rojstni datum,
• podatke o izobrazbi,
• podatke o udeležbi na izobraževanjih, seminarjih, posvetih in ostalih dogodkih ZKTS (čas, datum in vrsta dogodka),
• podatke o nazivu plačnika članarine, seminarjev, delavnic in izobraževanja,
• slikovne in video posnetke z dogodkov ZKTS,
• podatke o obisku spletne strani, kot npr. IP naslov, preko katerega se dostopa do spletne strani,
• datum in čas dostopa do spletne strani,
• arhiv komunikacije,
• druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje ZKTS.
 
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2. člen
ZKTS je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje poklicne konferenčne tolmače. Iz tega izhaja tudi namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih oseb in osebnih podatkov fizičnih oseb. Navedene podatke uporabljamo za potrebe opravljanja nalog v skladu s Statutom in za obveščanje (npr. pošiljanje novic, opomnikov in napovednikov dogodkov, računov),

ZKTS lahko zbira, obdeluje in uporablja v prejšnjem členu naštete osebne podatke za naslednje namene:
• vodenje imenika članov ZKTS,
• obveščanje glede izobraževanj ZKTS in sorodnih jezikovnih izobraževanj,
• obveščanje o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na delo organov združenja, in o pomembnih mednarodnih dogodkih, izobraževanjih, posvetih, mnenjih, poročilih, kodeksih, ki jih izdajajo mednarodne izobraževalne in raziskovalne institucije, pa tudi tuje vlade in državni organi,
• komunikacije s člani ZKTS in širšo strokovno javnostjo preko elektronskih novic ZKTS NaGlas,
• informiranja o dogodkih ZKTS (strokovna srečanja, posveti, delovanje organov ZKTS),
• za statistično in znanstveno-raziskovalne namene (3. člen),
• pripravo in izvedbo različnih raziskav na področju tolmačenja in sodelovanja z ustreznimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in strokovno razvojnimi institucijami na področju (konferenčnega) tolmačenja (3. člen),
• z namenom statistike obiska, administriranja in analize obiska spletne strani ZKTS (5. člen).
 
3. člen
ZKTS kot stanovska organizacija, katere bistvena dejavnost je zastopanje interesov poklica konferenčnega tolmača in izobraževanje, občasno sodeluje tudi z drugimi družbami in fizičnimi osebami, ki opravljajo določene omejene storitve v imenu ZKTS, kot je npr. internetno gostovanje, pošiljanje elektronske pošte, odgovarjanje na vprašanja članov, raziskovalna dejavnost, itd.

ZKTS skladno z naravo in namenom svoje dejavnosti lahko izvaja statistično ali znanstveno-raziskovalno dejavnost tudi v sodelovanju z izbranim partnerjem – zunanjo raziskovalno in razvojno institucijo in/ali nudi pomoč in sodelovanje dodiplomskim in podiplomskim študentom in mladim raziskovalcem, ki opravljajo svojo zaključno nalogo iz teme, ki ustreza dejavnosti ZKTS in ki z ZKTS sklenejo pogodbo o sodelovanju pri raziskovalni dejavnosti oziroma mentorstvu. Ob soglasju posameznika se za potrebe opravljanja takšnih raziskav lahko posredujejo osebni podatki drugemu pogodbenemu obdelovalcu za namene anketnih in podobnih statističnih raziskav ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Rezultati takšnih raziskav se objavijo v anonimizirani obliki. Zunanji partner ne sme uporabljati tako pridobljenih osebnih podatkov za noben drug namen in jih mora po zaključku statistične ali raziskovalne dejavnosti vrniti ZKTS ali/in uničiti vse morebitne nosilce teh podatkov.

4. člen
Dogodki, ki jih organizira ZKTS ali pri katerih ZKTS sodeluje, se lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. Udeleženci dogodkov so s tem seznanjeni in s prijavo na posamezni dogodek podajo tudi predhodno soglasje. Posnetki dogodkov se lahko objavijo v marketinški namene ali namene seznanitve javnosti z vsebino dogodkov. Vsak posameznik ima pravico, da od ZKTS pisno zahteva, da umakne slikovni podatek, na katerem je prepoznavna njegova upodobitev. ZKTS bo takšen posnetek ali fotografijo nemudoma po pisni zahtevi umaknil iz strežnika, vendar pa ne more odgovarjati za objavo fotografij ali posnetkov, ki jih posnamejo druge osebe. ZKTS s slikovno dokumentacijo ravna skrbno in v skladu z zakonodajo.

5. člen
Na spletni strani se zbirajo podatki o obisku z uporabo storitve Google Analytics. Zbirajo se vsi podatki, ki jih obdeluje omenjena storitev.

Pri elektronskih novicah ZKTS NaGlas se dodatno zabeleži tudi ime in elektronska pošta uporabnika, ki je prebral novico oz. kliknil na posamezno povezavo. ZKTS lahko uporabi tehnologijo, ki javlja, da je uporabnik kliknil na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko združi z osebnimi podatki z namenom statistike in analize obiska.
Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki omogoča, da se prekine prejem takšne elektronske pošte. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi na naslovu: https://zkts.si ali s sporočilom o odjavi na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vsi tako pridobljeni osebni podatki so shranjeni v bazi in zavarovani na standardni način varovanja vsebine in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, dostop do podatkov pa imajo administratorji spletne strani z uporabniškim imenom in geslom.

SOGLASJE
6. člen
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob včlanitvi, prijavi na spletne novice ZKTS NaGlas, dogodke in seminarje ZKTS, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem oz. privolitvijo, ki temelji na členu 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). V skladu s Statutom ZKTS se podatki o članih  objavijo v imeniku, ki je dostopen na spletni strani ZKTS. Član lahko z izrecno zahtevo, poslano na spletni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., zaprosi za umik podatkov iz javno dostopnega imenika. Osebni podatki se v skladu z 2. členom še naprej vodijo za namene delovanja ZKTS.

Z namenom izboljšave kakovosti naših storitev in za statistične namene v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani ZKTS, na spletni naročilnici ali na povezavi »Sprememba nastavitev« kliknete »prijava oz. pošlji«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od ZKTS oz. preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah ZKTS (spletne novice, dogodki/izobraževanja ZKTS, dejavnosti ZKTS). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

VAŠE PRAVICE
7. člen
V skladu z določili GDPR imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Pregled podatkov lahko kadar koli zahtevate na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter spremenite nastavitve prejemanja novic s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).
 
ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
8. člen
ZKTS hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave (2. člen), za katero ste podali svoje soglasje. Če ne želite več prejemati vsebin s strani ZKTS in se od njih odjavite ali če umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu ZKTS izbrisali oz. blokirali in vaših podatkov ne bomo več uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). Če veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ZKTS izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.


UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN ODGOVORNA OSEBA
9. člen
Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in člani upravnega odbora ZKTS. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim članom upravnega odbora in pogodbenim obdelovalcem (kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zastopnik računovodskega servisa, zastopniki pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki), v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ZKTS in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo lahko sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. Če bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in uporabe podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki:

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije
predsednik UO
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.zkts.si


SPLOŠNA DOLOČILA
10. člen
ZKTS ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov. V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkih, lahko člani ZKTS preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob prijavi v članstvo, s sporočilom na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

11. člen
Ko posamezniku preneha članstvo oziroma izstopi iz članstva v ZKTS, se njegovi podatki trajno izbrišejo, razen če obstaja druga pravna podlaga za hrambo njegovih osebnih podatkov.

12. člen
Ker obstajajo na spletni strani ZKTS določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z ZKTS, ZKTS ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
13. člen
O morebitnih vsebinskih spremembah politike vas bomo obveščali po elektronski pošti, katere naslov ste nam posredovali, le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov. Vsi, ki ob prijavi niso zapisali naslova elektronske pošte oziroma so navedli napačen podatek, si bodo lahko na tej spletni strani ogledali veljavno Politiko zasebnosti.

Če uporabnik po spremembi Politike zasebnosti nadaljuje z uporabo spletnih strani ZKTS, uporabo uporabniškega računa ali koriščenjem storitev ZKTS, se šteje, da se s spremembami strinja.

Izobraževanja

Novice

  • In memoriam: Tanja Ovaska 07. 06. 2024

    Globoko smo pretreseni ob težki izgubi drage prijateljice, predane kolegice in odlične tolmačke Tanje Kaarine Ovaska, ki se je do konca pogumno borila s težko boleznijo.

  • Konferenčno tolmačenje v Sloveniji po 20 letih članstva v EU 09. 05. 2024

    Poklicni slovenski konferenčni tolmači, člani ZKTS, so bili že od samega začetka vpeti v proces približevanja Slovenije evroatlantskim povezavam, zlasti ob številnih obiskih slovenskih političnih predstavnikov v tujini in tujih političnih predstavnikov v Sloveniji. To je bilo obdobje številnih mednarodnih izmenjav, ki se ga v tolmaški skupnosti spominjamo kot zlate dobe tolmačenja, ki se je začela z osamosvajanjem naše države.

  • Nova izdaja mentorske sheme 15. 04. 2024

    Pilotna mentorska shema, ki smo jo pri ZKTS izvedli lani, je bila lepo sprejeta, zato smo se odločili, da jo izvedemo tudi letos. Glede na izkušnje in povratne informacije sodelujočih bo mentorska shema letos nekoliko krajša in jo bomo izvedli jeseni: od 1. septembra do 31. decembra 2024. Prijave zbiramo do vključno 15. 5. 2024.

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.