Po prvi anketi glede tolmačenja na daljavo med slovenskimi konferenčnimi tolmači, ki jo je Delovna skupina ZKTS za tolmačenje na daljavo izvedla konec aprila 2020, smo ob koncu leta 2020 izvedli še drugi krog ankete, da bi ugotovili, do kakšnih sprememb je prišlo v teku leta. Na voljo so rezultati ankete, ki prinašajo deloma pričakovane in deloma presenetljive izsledke.

Medtem ko je bil delež kolegic in kolegov tolmačev, ki so imeli izkušnje s tolmačenjem prek platform ali podobnih programov, ki so tolmačili od doma ali se udeležili usposabljanja v prvem krogu še precej nizek, je ob koncu leta imelo že 73 % tolmačev izkušnje s tolmačenjem prek platform, debelih 81 % jih je že tolmačilo od doma in 69 % se jih je udeležilo usposabljanja na tem področju, hkrati pa se nekje polovica namerava usposabljati še naprej. Večina je prepričana, da tolmačenje na daljavo prinaša več naročil za tolmačenje na krajših dogodkih, a so še vedno v veliki večini zaskrbljeni glede kakovosti zvoka in upoštevanja poklicnih standardov. Zanimivo je videti, da se je delež anketirancev, ki dojemajo tehnično podporo in komunikacijo s kolegi v isti kabini kot enega glavnih izzivov, zmanjšal. Podrobnejše rezultate lahko preberete tukaj.

Kot smo pričakovali, se je ta pojavna oblika tolmačenja v letu 2020 precej razširila. Ogromen delež tolmačev, ki so že delali od doma, kaže na težavnost situacije, v kateri se nahajamo. Tolmačenje od doma je namreč omejeno na situacije in extremis. Ta oblika po umiritvi pandemije ne more ostati vzdržna, zato vas vabimo na našo stran o tolmačenju na daljavo, kjer so na voljo obširne smernice o tolmačenju na daljavo in izročki z dobrimi praksami za organizatorje, govorce in konferenčne tolmače (tudi v angleškem jeziku), ki vam lahko pomagajo pri pogajanjih in delu z naročniki. V ZKTS si prizadevamo, da bi naročniki tudi v času koronavirusa lahko dobili visoko kakovostne storitve, in poudarjamo, da so te v primeru tolmačenja na daljavo možne le ob upoštevanju ustreznih pogojev dela in zdravja tolmačev.

Rezultati ankete ZKTS primerjava maj 2020 jan 2021

 

Skupno je pandemija konferenčnim tolmačem v letu 2020 prinesla precejšnje finančne posledice. Za tri četrtine konferenčnih tolmačev predstavlja tolmačenje do 40 % njihovih prihodkov, kar pomeni, da so bili prisiljeni svoje dejavnost razširiti oziroma dopolniti z drugimi storitvami. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je več kot polovica tolmačev zabeležila upad prihodkov iz tolmačenja za več kot 41 %, dobra tretjina pa kar za več kot 61 %. To kaže na dolgotrajne posledice, ki jih bo imel zmanjšan obseg tolmačenja na reaktivacijo znanj in spretnosti tolmačev. Nekateri bi lahko zaradi teh posledic poklic celo zamenjali.

Rezultati ankete ZKTS, finančne posledice pandemije

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.