Konec leta 2020 smo se odzvali na pobudo Slovenskega translatološkega društva STRIDON, ki je pripravilo osnutek Etičnega kodeksa skupnostnih tolmačev ter Slovenskih standardov prakse za skupnostne tolmače.

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je dokumenta pred potrjevanjem temeljito preučilo in predlagalo spremembe ter popravke, da sta področji konferenčnih in skupnostnih tolmačev jasno razmejeni. Besedili sta potrdila še zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije.

Skupnostni tolmači omogočajo koriščenje javnih storitev tujejezičnim uporabnikom in preprečujejo socialno izključenost skupin, ki ne razumejo slovensko. Dejavni so predvsem v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, policijskih postopkih, humanitarnih, verskih in nevladnih organizacijah ipd. 

Upamo, da bosta dokumenta v pomoč tako skupnostnim tolmačem kot njihovim uporabnikom, saj skušata s smernicami ravnanja pomagati pri ureditvi področja.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 50 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.