"AIIC in naši člani smo pripravljeni pomagati in svetovati pri iskanju najustreznejših rešitev, ki bodo Vaši vladi in Republiki Sloveniji zagotovile kakovostno in strokovno tolmačenje, kot si ga zasluži in potrebuje vsaka ugledna država. Slovenski konferenčni tolmači so bili tisti, ki so slovenski jezik postavili ob bok evropskim in svetovnim jezikom na mednarodnih konferencah v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja."

Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije,

dne 27.05.2019 je Generalni sekretariat Vlade RS objavil javni razpis za storitve konferenčnega tolmačenja (43020-5/2018). V Mednarodnem združenju konferenčnih tolmačev (AIIC) smo bili nemalo začudeni in neprijetno presenečeni nad nekaterimi vsebinskimi vidiki tega razpisa, ki po našem trdnem prepričanju vodijo v neslutene težave pri zagotavljanju kakovostnih storitev konferenčnega tolmačenja za potrebe Vlade RS in ostalih visokih državnih institucij, ki naj bi prav tako uporabljale te storitve.

Pri preteklih razpisih (ki tudi niso bili idealni) sta se razpisna dokumentacija in okvirni sporazum izrecno sklicevala na poklicne in etične standarde AIIC, edine svetovne organizacije konferenčnih tolmačev, ki že več kot 65 let razvija in uveljavlja tolmaške standarde na globalni ravni. V ta namen je AIIC podpisal krovne sporazume z organizacijami, kot so EU, OZN, Svet Evrope, Nato, STO, OECD, Evropska vesoljska agencija (ESA), Svetovna carinska organizacija (WCO) in druge, ki se vse zavedajo neprecenljivega pomena kakovostnega, strokovno podkovanega tolmačenja, ki ga zagotavljajo naši člani in vsi tisti, ki so akreditirani za delo pri teh ustanovah v skladu z omenjenimi sporazumi in posledično standardi. Ravno letos obeležujemo že 50. obletnico krovnih sporazumov s sistemom OZN in EU, v katerih se ves ta čas uspešno določajo pogoji dela ter standardi strokovne usposobljenosti in poklicne etike tolmačev, ki kot zunanji sodelavci posamezniki opravljajo storitve za te institucije in skrbijo za nemoteno in uspešno komunikacijo. Vse te ugledne ustanove cenijo konstruktivno partnersko sodelovanja s skupnostjo vrhunskih tolmačev posameznikov z vsega sveta, ki jih AIIC zastopa kot reprezentativno združenje z več kot 3.000 člani po vsem svetu. Že pet desetletij se zavedajo, da storitev tolmačenja ni banalno blago splošne potrošnje, ki ga pač nabavljajo preko agencije z najnižjo ponujeno ceno, temveč visoko specializirana storitev, pri kateri je vsakokrat potrebna tankočutna odločitev o profilu tolmača oziroma ekipe tolmačev, ki najbolj ustreza zahtevam naročnika za posamezen dogodek.

Omenjena razpisna dokumentacija (kljub drugačni pretekli praksi) tokrat poklicne in etične standarde AIIC omenja le posredno. Poleg tega pri merilih za izbiro enači članstvo v AIIC ali nacionalnem strokovnem združenju ZKTS s članstvom v združenjih in društvih, ki s konferenčnim tolmačenjem nimajo nobene zveze ali pa le posredno, niti ne zahtevajo nujno posebne strokovne usposobljenosti. Dejstvo namreč je, da so le člani AIIC, člani ZKTS in tolmači z akreditacijo EU formalno zavezani tem etičnim in poklicnim standardom ter posledično tudi k molčečnosti o vsebini svojega dela. To pa je poleg jezikovnih in strokovnih kompetenc, ki so v tem poklicu sine qua non, temeljni postulat dela vsakega tolmača, ki sodeluje tudi pri najobčutljivejših pogovorih na najvišji ravni meddržavnih odnosov.

Žal pa to ni edini vidik, ki pomeni resno težavo. V neskladju z mednarodno uveljavljenimi standardi in prakso v zvezi z delom profesionalnih konferenčnih tolmačev so tudi številni drugi pogoji v tem razpisu, od nestrokovne »drobitve« tolmaških dni, neprimernih rešitev za čas potovanja in priprave do popolnoma nesprejemljive ureditve glede odpovedi naročil itd.

Spoštovani gospod predsednik Vlade,

Republika Slovenija bo leta 2021 že drugič predsedovala Svetu EU. Z razpisom, ki na široko odpira vrata drugorazrednemu, neprofesionalnemu in z vidika kakovosti vprašljivemu tolmačenju je po našem mnenju resno ogrožena tudi kakovost sestankov, konferenc in dogodkov, ki jih bo Vlada RS izvajala v lastni režiji med predsedovanjem.

Zato Vas vljudno naprošamo in odločno pozivamo, da Generalni sekretariat Vlade RS naša opozorila resno pretehta ter nemudoma razveljavi omenjeni razpis in prične s pripravo nove dokumentacije. AIIC in naši člani smo pripravljeni pomagati in svetovati pri iskanju najustreznejših rešitev, ki bodo Vaši vladi in Republiki Sloveniji zagotovile kakovostno in strokovno tolmačenje, kot si ga zasluži in potrebuje vsaka ugledna država. Slovenski konferenčni tolmači so bili tisti, ki so slovenski jezik postavili ob bok evropskim in svetovnim jezikom na mednarodnih konferencah v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Neprecenljiv pečat in doprinos so dali osamosvajanju Vaše in moje domovine, Republike Slovenije. Brez njih ne bi bilo članstva v EU in Natu. Le z njimi so bili odmevni mednarodni dogodki v Sloveniji uspešni. Naj bo tako in še bolje tudi v prihodnje.

Naj sklenem z mislijo legendarne Danice Seleskovitch, tolmačke in ene prvih znanstvenic in profesoric s področja konferenčnega tolmačenja na pariški Sorbonni:
»Le vrhunsko tolmačenje je zares koristno in zaželeno; povprečno tolmačenje je le
nekoristna nadloga.«

Prepričan v Vašo naklonjenost koristnemu in vrhunskemu Vas, gospod predsednik, lepo pozdravljam,

Uroš PETERC
predsednik AIIC
v imenu Izvršnega odbora* AIIC

*Izvršni odbor AIIC:
Uroš Peterc (Ljubljana), predsednik Maureen Friedman (Rim), zakladnik Emmanuel Ayuk (Abidžan), podpredsednik Lara Duarte (Lizbona), podpredsednica
Francisco Garcia Hurtado, (New York), podpredsednik Jennifer Fearnside-Bitsios (Rim), podpredsednica Youssef Mokhtar (Kairo), podpredsednik

Pismo v obliki PDF

Izobraževanja

 • Seminar avstrijskega prava 2019 10. 09. 2019

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana vljudno vabi na seminar avstrijskega prava.

  Preberi več

 • Delavnica veščin trženja in pogajanja za tolmače 29. 08. 2019

  Vabimo vas na edinstveno delavnico s priznano tujo predavateljico Julio Poger, izkušeno konferenčno tolmačko in strokovnjakinjo za trženje tolmaških storitev in pogajanje s strankami. Delavnica je oblikovana posebej za konferenčne tolmače in druge, ki delajo v jezikovnih poklicih in želijo v času vedno večjih pritiskov naročnikov izboljšati svoje trženjske in pogajalske veščine. Z eno- in dvodnevnimi seminarji Know Your Worth je Julija Poger v zadnjih letih gostovala po vsem svetu, od Evrope in Rusije do Brazilije, ZDA in Kanade.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.