Generalna skupščina OZN je na majskem zasedanju sprejela resolucijo 71/288 o vlogi jezikovnih poklicev pri povezovanju narodov in zavzemanju za mir ter razglasila 30. september za mednarodni dan prevajanja. V ZKTS se temu praznovanju pridružujemo in ga z veseljem pozdravljamo.

Prevajalci in tolmači večinoma delujemo v ozadju in ne v soju medijskih žarometov, a si mednarodnega sodelovanja, posebej na visoki politični ravni, ni mogoče predstavljati brez strokovno podkovanih in izobraženih poklicnih prevajalcev in tolmačev.

OZN je želela z razglasitvijo mednarodnega dneva prevajanja izkazati spoštovanje jezikovnim poklicem, ki imajo ključno vlogo pri povezovanju narodov, omogočanju dialoga, razumevanja in sodelovanja ter prispevajo k razvoju in krepitvi svetovnega miru in varnosti. Po mnenju OZN je "prenašanje literarnega ali znanstvenega besedila iz enega jezika v drugega, vključno z vsemi tehničnimi značilnostmi, ter poklicno prevajanje, ki vključuje tako prevajalsko in tolmaško kot terminološko delo, nepogrešljivo za zagotavljanje jasnosti, pozitivnega vzdušja in produktivnosti v mednarodnem javnem diskurzu in medosebnem sporazumevanju".

V ZKTS pozdravljamo odločitev in priznanje te pomembne mednarodne institucije, saj menimo, da je naš poklic prepogosto potisnjen v ozadje, v zadnjem času močnih tržnih pritiskov in nezadržnega tehnološkega razvoja pa se je znašel tudi v nezavidljivem položaju. Kljub visoki izobrazbi, široki razgledanosti in bogatim izkušnjam se morajo prevajalci in tolmači, posebej tisti, ki delajo v samostojnem poklicu, dnevno boriti za to, da lahko svoje delo opravljajo pod ustreznimi pogoji, ki omogočajo strokovne in kakovostne storitve, ter za plačilo, ki ustreza visoki ravni te intelektualne storitve in zagotavlja normalno preživetje. Vse prepogosto se naše storitve obravnavajo kot tržno blago, ki naj bi ga ob vsem tehnološkem razvoju in programski podpori ustvarjali z lahkoto in hitreje, pa to za veliko večino besedil in še zlasti za ustno komunikacijo še zdaleč ne drži. Prevajalci in tolmači se kot posamezniki težko zoperstavijo vsem tem pritiskom in žal se tudi prizadevanja stanovskih združenj, ki zastopajo njihove poklicne interese, ne upoštevajo vedno v taki meri, kot bi bilo potrebno.

Zato Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije ob prvem uradnem praznovanju svetovnega dneva prevajanja in prevajalcev poziva vse izvajalce jezikovnih storitev k zavedanju vloge in pomena naših poklicev v zgodovini in danes, saj se bosta le tako ohranila tudi v prihodnje. Dejstvo je, da za uspešnimi mednarodnimi posli, sklenjenimi kompromisi in navdihujočimi medkulturnimi izmenjavami stojijo poklicni prevajalci in tolmači, ki niso zgolj strokovnjaki za jezik, ampak za sporazumevanje v širšem smislu.

Prepričani smo, da lahko le s skupnimi prizadevanji ohranimo vidnost, veljavo in ugled naših poklicev in zagotovimo, da bodo deležni dostojne obravnave. Veliko je odvisno od posameznikov, še več pa lahko dosežemo združeni v okviru stanovskih organizacij. Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije kot edino izključno tolmaško stanovsko združenje to poslanstvo uspešno opravlja že 45 let in bo s tem nadaljevalo tudi v prihodnje.

Zato nam je v veselje, da lahko tako lepo obletnico delovanja našega združenja povežemo s prvim uradno priznanim svetovnim dnem prevajanja in vsem kolegom in somišljenikom iskreno čestitamo ob našem skupnem prazniku, v upanju, da bomo tudi v prihodnje svoje delo opravljali z zadovoljstvom in na zavidljivi kakovostni ravni ter želi sadove naših prizadevanj za primerno vrednotenje našega poklica.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.