Upravni odbor ZKTS se je odločil ob jubileju združenja na slavnostni akademiji ob strokovnem simpoziju (Ne)odvrženi plašč nevidnosti, 12. 1. 2023, podeliti priznanja. Ob 50-letnici delovanja so posebno priznanje ZKTS prejele članice Jasmina Markič, Helena Blatnik-Hauzler in Jana Veber.

Podeljevanje priznanj ureja na novo sprejet pravilnik upravnega odbora (objavljen na strani Interno). 

Obrazložitve
Jasmina Markič, konferenčna tolmačka za španski jezik in redna profesorica za španski jezik na Oddelku za romanske jezike ter sodelavka Oddelka za prevajalstvo na magistrskem programu tolmačenje, se je že konec 90. let začela tudi akademsko in znanstveno-raziskovalno ukvarjati s konferenčnim tolmačenjem. Objavila je več znanstvenih in strokovnih člankov o posameznih vidikih tolmačenja, zgodovini tolmačenja in slovenščini kot konferenčnem jeziku. V soavtorstvu z Nevenko Ljeskovac je pripravila in kasneje v knjižni obliki izdala izjemno pomembno delo o konferenčni terminologiji v slovenskem jeziku, ki je bil in ostaja nepogrešljiv priročnik vsakega študenta tolmačenja. S svojimi prispevki je sodelovala na akademskih konferencah in srečanjih ter prevzela mentorstvo pri številnih specialističnih, diplomskih in magistrskih nalogah. Z znanstvenimi in strokovnimi objavami o znanstveno-raziskovalnem pristopu h konferenčnemu tolmačenju je utirala pot tolmačeslovju v slovenskem jeziku in prostoru.

Helena Blatnik Hauzler se je poklicno prvenstveno posvečala konferenčnemu tolmačenju za nemški jezik. Že na začetku svoje poklicne poti se je včlanila v takratno Društvo konsekutivnih in simultanih tolmačev Slovenije in bila v njem dejavna do konca svoje tolmaške kariere. V združenju je tekom let opravljala tudi funkcije v različnih organih združenja, tako v upravnem odboru, ki ga je v obdobju 1988-90 tudi vodila, kot tudi v častnem razsodišču. Vse funkcije je opravljala skrbno in zavzeto, aktivno udejstvovanje pa je nadaljevala, tudi ko ni imela posebnih funkcij. Čeprav se je pred leti poklicno upokojila, ostaja dejavna članica združenja in se tako kot prej še vedno redno udeležuje sestankov in srečanj, občnih zborov in drugih aktivnosti, ki jih prireja združenje. Vedno je na voljo z nasveti in dobronamernimi usmeritvami z velikim poudarkom na spoštljivi in umirjeni komunikaciji ter ohranjanju profesionalnosti in kolegialnosti med člani in v tolmaški skupnosti na sploh.

Jana Veber, konferenčna in sodna tolmačka za nemški jezik, se je ZKTS pridružila leta 2004, v obdobju ko se je Slovenija pridruževala Evropski uniji in Natu. Leta 2011 je v združenju prevzela aktivnejšo vlogo v želji, da bi se lahko še učinkoviteje zavzemala za poklic, ki ga je takrat močno pretresal tudi pojav agencij in nelojalne konkurence. Kot predsednica upravnega odbora si je prizadevala, da bi se združenje odprlo navzven in otreslo neupravičenega elitističnega prizvoka ter postalo vidnejše in prepoznavnejše med mladimi tolmači in na sploh v družbi. Funkcijo predsednice UO je opravljala kar šest let do leta 2017, še nadaljnjih pet let, vse do leta 2022 pa je še vedno aktivno delovala v upravnem odboru. Kljub na trenutke razburkanim časom za združenje je ohranjala jasno usmeritev in poslanstvo združenja na temelju sprejetih društvenih dokumentov in etičnega kodeksa, poskrbela pa je tudi za finančno vzdržno in uspešno poslovanje združenja. Kot članica AIIC-a je slovenski tolmaški prostor in ZKTS predstavljala tudi na regijskih srečanjih v nemškogovorečem prostoru, kjer je navezala stike s sorodnimi društvi in združenji iz Avstrije in Nemčije in drugih okoliških držav. Poleg prenašanja njihovih dobrih praks v delovanje združenja je poskrbela tudi za konkretne in oprijemljive projekte, med katerimi izstopa mednarodno odmevna razstava En proces, štirje jeziki, ki je prav na pobudo in z velikim organizacijskim vložkom Jane Veber v Sloveniji gostovala ob 45-letnici združenja.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.