24. oktobra 2020 je začel veljati peti paket protikoronskih ukrepov (ZZUOOP), ki prinaša nove oblike pomoči za omilitev posledic pandemije. V nadaljevanju podajamo nekaj poudarkov ter najpogostejših vprašanj z odgovori o ukrepih za samozaposlene in majhna podjetja, kamor večinoma spadamo konferenčni tolmači.

Za samozaposlene in družbenike je najpomembnejše:

 • Samozaposlenim in družbenikom – poslovodnim osebam se zagotovi izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in povračilo delnega nadomestila za čas karantene, oboje od 1. 10. 2020 do najmanj 31. 12. 2020.
 • V primeru odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok ste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka.

 Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?

 • Izredna pomoč v obliki temeljnega dohode znaša 1.100 EUR mesečno (700 EUR nadomestilo izgube prihodkov + 400 EUR pa plačilo prispevkov). 
 • Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki se jim prispevki plačujejo iz proračuna RS, znaša 700 EUR na mesec.

Kaj je pogoj za prejem mesečnega temeljnega dohodka?

 • Pogoj za mesečni temeljni dohodek: upad prihodkov v letu 2020 za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.
 • Na dan vložitve vloge morate imeti plačane vse davke in druge obvezne dajatve.

Kaj pa, če se izkaže, da moji prihodki niso upadli za več kot 20 odstotkov?

Če ugotovite, da ta pogoj ni izpolnjen, o tem obvestite Finančno upravo RS (FURS) in vrnete znesek prejete pomoči, obresti se ne obračunajo.

Kako pridobiti mesečni temeljni dohodek za oktober, november in december?
Za mesečni temeljni dohodek upravičenci zaprosijo s posebno izjavo izključno preko spletnega portala ali mobilne aplikacije eDavki.

Do kdaj je treba vložiti vlogo in kdaj bo izvedeno nakazilo?

 • izjava oddana do 31. 10. 2020: če bo izjava vložena do tega datuma za oktober, bo znesek nakazan 10. 11. 2020.
 • izjava oddana od 1. 11. do 30. 11. 2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za november ali za oktober in november skupaj, bo znesek nakazan do 10. 12. 2020.
 • izjava oddana 1. 12. do 31. 12. 2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, bo znesek nakazan na TRR 10. 1. 2021.

V kakšnem primeru so samozaposleni in družbeniki upravičeni do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Če ne morete opravljati dejavnosti zaradi odrejene karantene na domu ali obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Koliko znaša delno povrnjen izgubljeni dohodek?

 • 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko niste zmožni opravljanja dela zaradi zaradi obveznosti varstva otroka, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.
 • Pozor: pravica se izključuje s pravico do mesečnega temeljnega dohodka od oktobra do decembra. Če prejemate mesečni temeljni dohodek, niste upravičeni do povrnitve izgubljenega dohodka.

Kako pridobim delno povrnjen izgubljeni dohodek?
Preko eDavkov je treba predložiti vlogo NF-Karantena.

 

Več informacij: 

Podrobnejše informacije o ukrepih PKP5 za samozaposlene (povezava)

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 (povezava)

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 50 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.