Objavljamo odziv ZKTS na oglas za tolmačenje na Predstavitvi italijanske industrije lesno-predelovalnih strojev z B2B sestanki (šifra: 296345), objavljen na e-Študentskem servisu. Ta oglas je v več pogledih neskladen s slovenskimi in mednarodnimi poklicnimi standardi na področju tolmačenja, zaradi česar smo v našem združenju, ki edino v Sloveniji zastopa konferenčne tolmače, upravičeno zaskrbljeni.

Spoštovani, 

iz Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije se na vas obračamo, ker so nas člani opozorili na vaš oglas za tolmačenje na Predstavitvi italijanske industrije lesno-predelovalnih strojev z B2B sestanki (šifra: 296345), objavljen na e-Študentskem servisu. Ta oglas je v več pogledih neskladen s slovenskimi in mednarodnimi poklicnimi standardi na področju tolmačenja, zaradi česar smo v našem združenju, ki edino v Sloveniji zastopa konferenčne tolmače, upravičeno zaskrbljeni.

Tolmačenje na B2B sestankih lahko kakovostno izvajajo le ustrezno izobraženi in usposobljeni tolmači, ki so jim zagotovljeni ustrezni pogoji dela. Tolmači namreč zaradi kognitivnega napora ne morejo delati zdržema več kot eno uro. Pri tolmačenjih, daljših od ene ure, je treba poskrbeti, da se bosta pri posameznem poslovnem pogovoru izmenjevala dva tolmača, ki morata imeti na voljo dovolj odmorov ter prejeti čim več informacij in gradiv za ustrezno pripravo.

Ne nasprotujemo temu, da bi na tovrstnih dogodkih delali študentje. Menimo, da bi bili študentje proti koncu magistrskega študija ali absolventi tolmačenja lahko izvrstni kandidati, saj že obvladajo tehniko zapisovanja in konsekutivnega tolmačenja. Čeprav takšni študenti običajno še nimajo veliko praktičnih izkušenj, pa to ne upravičuje plačila, ki dosega manj kot petino priporočenih cen za tolmačenje na slovenskem trgu. Plačilo 80,00 EUR bruto oz. 67,60 EUR neto za štiriurno tolmačenje namreč ni le nadomestilo za delo na dogodku samem, ampak tudi za čas vsebinske in strokovne priprave, ki pri omenjeni tematiki lahko traja tudi poln delovnik ali več, odvisno od predhodnega poznavanja strokovnega področja in vnaprej posredovanih gradiv. To pomeni, da se efektivna urna postavka s 16,90 EUR neto ob ustreznih pripravah zniža na 6,67 EUR neto.

Študenti in absolventi tolmačenja se tega tudi zavedajo, zato se bojimo, da bo vaš oglas zanimiv predvsem za študente splošnih jezikoslovnih in drugih študijskih programov, ki se tolmačenja sploh ne učijo in ne vedo, kakšni so ustrezni delovni pogoji za kakovostno izvedbo tolmačenja. Takšnih primerov poznamo veliko in se navadno končajo z nezadovoljstvom uporabnikov, naročnika in tudi samega izvajalca, ki zaradi izčrpanosti in nepoznavanja procesa in strategij tolmačenja ne morejo dobro opraviti dela. To pomeni tveganje za vaše člane in investitorje, ki verjetno pričakujejo visoko raven poslovne pomoči, če je namen B2B sestankov navezovanje poslovnih stikov in uspešno sklepanje poslov.

Ravno Gospodarska zbornica Slovenije pogosto poudarja, da so MSP-ji hrbtenica slovenskega gospodarstva. Zato upamo, da razumete naše stališče, da prakse, kot je ta oglas za študentsko delo, spodkopavajo prav MSP-je: tiste, ki želijo na B2B dogodku skleniti nove posle in morda ne bodo dobili ustrezne jezikovne podpore; študente, ki pristanejo na nepravične pogoje dela in bodo v prihodnje lahko tudi sami ustanovitelji MSP-jev, pa ne bodo znali ustrezno ovrednotiti svojega dela; ter nenazadnje profesionalne konferenčne tolmače, ki so večinoma samozaposleni in jim s takimi praksami nelojalno posegate na trg. Zato vas prosimo, da oglas z e-Študentskega servisa umaknete ali preoblikujete v skladu z zgoraj omenjenimi napotki.

Za dodatne informacije in napotke o naročanju storitev tolmačenja vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, na nas pa se lahko kadar koli obrnete tudi prek telefona ali e-pošte.

Lep pozdrav,
Andreja Skarlovnik Ziherl, predsednica ZKTS

Pismo v obliki PDF

Izobraževanja

 • Seminar avstrijskega prava 2019 10. 09. 2019

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana vljudno vabi na seminar avstrijskega prava.

  Preberi več

 • Delavnica veščin trženja in pogajanja za tolmače 29. 08. 2019

  Vabimo vas na edinstveno delavnico s priznano tujo predavateljico Julio Poger, izkušeno konferenčno tolmačko in strokovnjakinjo za trženje tolmaških storitev in pogajanje s strankami. Delavnica je oblikovana posebej za konferenčne tolmače in druge, ki delajo v jezikovnih poklicih in želijo v času vedno večjih pritiskov naročnikov izboljšati svoje trženjske in pogajalske veščine. Z eno- in dvodnevnimi seminarji Know Your Worth je Julija Poger v zadnjih letih gostovala po vsem svetu, od Evrope in Rusije do Brazilije, ZDA in Kanade.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.