Objavljamo odziv ZKTS na oglas za tolmačenje na Predstavitvi italijanske industrije lesno-predelovalnih strojev z B2B sestanki (šifra: 296345), objavljen na e-Študentskem servisu. Ta oglas je v več pogledih neskladen s slovenskimi in mednarodnimi poklicnimi standardi na področju tolmačenja, zaradi česar smo v našem združenju, ki edino v Sloveniji zastopa konferenčne tolmače, upravičeno zaskrbljeni.

Spoštovani, 

iz Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije se na vas obračamo, ker so nas člani opozorili na vaš oglas za tolmačenje na Predstavitvi italijanske industrije lesno-predelovalnih strojev z B2B sestanki (šifra: 296345), objavljen na e-Študentskem servisu. Ta oglas je v več pogledih neskladen s slovenskimi in mednarodnimi poklicnimi standardi na področju tolmačenja, zaradi česar smo v našem združenju, ki edino v Sloveniji zastopa konferenčne tolmače, upravičeno zaskrbljeni.

Tolmačenje na B2B sestankih lahko kakovostno izvajajo le ustrezno izobraženi in usposobljeni tolmači, ki so jim zagotovljeni ustrezni pogoji dela. Tolmači namreč zaradi kognitivnega napora ne morejo delati zdržema več kot eno uro. Pri tolmačenjih, daljših od ene ure, je treba poskrbeti, da se bosta pri posameznem poslovnem pogovoru izmenjevala dva tolmača, ki morata imeti na voljo dovolj odmorov ter prejeti čim več informacij in gradiv za ustrezno pripravo.

Ne nasprotujemo temu, da bi na tovrstnih dogodkih delali študentje. Menimo, da bi bili študentje proti koncu magistrskega študija ali absolventi tolmačenja lahko izvrstni kandidati, saj že obvladajo tehniko zapisovanja in konsekutivnega tolmačenja. Čeprav takšni študenti običajno še nimajo veliko praktičnih izkušenj, pa to ne upravičuje plačila, ki dosega manj kot petino priporočenih cen za tolmačenje na slovenskem trgu. Plačilo 80,00 EUR bruto oz. 67,60 EUR neto za štiriurno tolmačenje namreč ni le nadomestilo za delo na dogodku samem, ampak tudi za čas vsebinske in strokovne priprave, ki pri omenjeni tematiki lahko traja tudi poln delovnik ali več, odvisno od predhodnega poznavanja strokovnega področja in vnaprej posredovanih gradiv. To pomeni, da se efektivna urna postavka s 16,90 EUR neto ob ustreznih pripravah zniža na 6,67 EUR neto.

Študenti in absolventi tolmačenja se tega tudi zavedajo, zato se bojimo, da bo vaš oglas zanimiv predvsem za študente splošnih jezikoslovnih in drugih študijskih programov, ki se tolmačenja sploh ne učijo in ne vedo, kakšni so ustrezni delovni pogoji za kakovostno izvedbo tolmačenja. Takšnih primerov poznamo veliko in se navadno končajo z nezadovoljstvom uporabnikov, naročnika in tudi samega izvajalca, ki zaradi izčrpanosti in nepoznavanja procesa in strategij tolmačenja ne morejo dobro opraviti dela. To pomeni tveganje za vaše člane in investitorje, ki verjetno pričakujejo visoko raven poslovne pomoči, če je namen B2B sestankov navezovanje poslovnih stikov in uspešno sklepanje poslov.

Ravno Gospodarska zbornica Slovenije pogosto poudarja, da so MSP-ji hrbtenica slovenskega gospodarstva. Zato upamo, da razumete naše stališče, da prakse, kot je ta oglas za študentsko delo, spodkopavajo prav MSP-je: tiste, ki želijo na B2B dogodku skleniti nove posle in morda ne bodo dobili ustrezne jezikovne podpore; študente, ki pristanejo na nepravične pogoje dela in bodo v prihodnje lahko tudi sami ustanovitelji MSP-jev, pa ne bodo znali ustrezno ovrednotiti svojega dela; ter nenazadnje profesionalne konferenčne tolmače, ki so večinoma samozaposleni in jim s takimi praksami nelojalno posegate na trg. Zato vas prosimo, da oglas z e-Študentskega servisa umaknete ali preoblikujete v skladu z zgoraj omenjenimi napotki.

Za dodatne informacije in napotke o naročanju storitev tolmačenja vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, na nas pa se lahko kadar koli obrnete tudi prek telefona ali e-pošte.

Lep pozdrav,
Andreja Skarlovnik Ziherl, predsednica ZKTS

Pismo v obliki PDF

Izobraževanja

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

 • 6. Strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije 09. 05. 2019

  Na 6. Strokovnem srečanju sodnih tolmačev Slovenije bomo spregovorili o spremembah zakonodaje in aktualnem stanju na področju sodnih tolmačev, pristojnostih in delu Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, slovenščini v prevedenem besedilu, novih pogledih na jezikovno pravilnost, varstvu osebnih podatkov, nomotehničnih pravilih pri navanjanju tujih in evropskih pravnih virov, tehnikah za učinkovito pripravo na ustno tolmačenje na naroku in dobrih praksah komunikacije med sodiščem in tolmačem.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 07. 05. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Narodnem domu v Trstu.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.