Po novem letu je v prostorih združenja potekal redni občni zbor, na katerem smo prisluhnili poročilu predsednice Jane Veber o delu UO in združenja v preteklem obdobju 2015-2017.

Poudarjeno je bilo zlasti sodelovanje združenja z ljubljansko in mariborsko fakulteto, ki je bilo v preteklem mandatu precej intenzivno, tako na ravni srečanj s študenti kot v obliki sodelovanja na javnih dogodkih, okroglih mizah in simulaciji konference. Poleg aktivne krepitve prepoznavnosti združenja in približevanju mladim, ki se še izobražujejo za ta poklic, je združenje organiziralo tudi dva posveta za svoje člane, prvega o stanju na trgu in tolmaških tarifah, drugega pa o perečih težavah v zvezi z razpisom GSV. Vzpostavljeno in okrepljeno je bilo tudi sodelovanje z mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev AIIC.

Po predstavitvi poročil vseh organov združenja in obravnavi drugih tem dnevnega reda, povezanih z delovanjem združenja, je bila podana razrešnica predsednici, upravnemu odboru in častnemu razsodišču ter izvoljeno novo vodstvo in člani organov (UO, ČR). Funkcijo predsednice združenja je prevzela Nada Prodan, ki se je predhodnici zahvalila za preteklo delo in dosežke ter napovedala nadaljevanje že začrtane poti in projektov (izobraževanja, spletna stran, stiki z javnostjo). Občni zbor se je zaključil s sproščenim druženjem.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.