Po osmih mesecih od prve ankete želimo opraviti nov krog anketiranja, saj pričakujemo, da je v tem času prišlo do novih izkušenj, sprememb v vedenju naročnikov in uporabnikov storitev tolmačenja na daljavo, zato bomo veseli vašega sodelovanja.

V spomladanskem času smo izvedli anketo o tolmačenju nadaljavo, katere rezultati so nas vodili pri pripravi Smernic za tolmačenje na daljavo. Upamo, da ste jih prebrali in so vam v pomoč pri tovrstnem delu in dogovarjanju z naročniki. Omejevalni ukrepi ostajajo v veljavi in pričakovati je, da bo tudi v letu 2021 tolmačenje na daljavo pogosto v rabi.

Zato smo se v ZKTS odločili ponoviti anketo o vaših izkušnjah s to obliko tolmačenja, saj nas zanima, ali so v tem času na trgu in med tolmači že opazne spremembe ali novi trendi. Dodali smo še nekaj vprašanj o učinku, ki ga je upad dogodkov imel na vaše prihodke. Anketa na tej povezavi je na voljo od 17. do 30. decembra 2020,  izpolnjevanje je anonimno in vam bo vzelo okrog 10 minut. Vabljeni k sodelovanju, da bomo tudi v ZKTS dobili jasnejšo sliko o tem, kakšno je stanje na terenu, zlasti v pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu EU.

Kdor želi, lahko posreduje e-naslov in bo o rezultatih obveščen po e-pošti, sicer pa bodo rezultati objavljeni na spletni strani.

Obenem znova obveščamo, da so vam na spletni strani na voljo kratki informativni izročki z dobro prakso pri organizaciji sestankov na daljavo (v slovenščini in angleščini), ki jih lahko uporabite pri stikih z naročniki in dogovarjanju za tolmačenje. Še vedno ostajamo na voljo, če potrebujete dodatne informacije ali nasvete o izvedbi dogodkov in tolmačenja na daljavo.

Čeprav ostajamo narazen, smo prepričani, da moramo glede standardov dela in prihodnosti našega poklica ostati enotni in skupaj, za kar si bomo v ZKTS prizadevali tudi v prihodnje, upamo, da tudi z vašo pomočjo in podporo.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.