Verjetno ste že zasledili, da je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Prečiščeno besedilo je na voljo na tej povezavi.

Za nas najpomembnejše spremembe se nanašajo na 52., 22. in 37. člen zakona. Podajamo kratek povzetek:

- Vsi, ki vloge za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in izjave za oprostitev plačila prispevkov niso predložili pravočasno, lahko to storijo v osmih dneh od uveljavitve zakona, to je do sobote, 9. 5. 2020. Vlogo oziroma izjavo je treba oddati preko eDavkov.

- Po novem imajo delodajalci in samozaposlene osebe, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019, pravico do povračila nadomestila plače in oprostitve plačila prispevkov za delavce na čakanju ter pravico do mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene.

- Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

- Še zmeraj pa ostaja v veljavi določilo, da če pogoji glede upada prihodkov ne bodo doseženi, bodo morali upravičenci vrniti celotni pomoč.

Na spletni strani FURS-a je objavljen posodobljen dokument s pogostimi vprašanji in odgovori o koronaukrepih.

Upam, da vam bodo navedene informacije koristile, tudi če ste jih mogoče prebrali že kje drugje.

Izobraževanja

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.