Generalni sekretariat Vlade RS je 23. maja 2019 objavil javno naročilo za storitve konferenčnega tolmačenja št. 43020-5/2018, ki je v strokovni javnosti povzročilo veliko zaskrbljenost zaradi neupoštevanja poklicnih standardov, ki so podlaga za kakovostno storitev.

V ZKTS ugotavljamo, da so največje slabosti javnega naročila:

ignoriranje domačih in mednarodnih poklicnih standardov ter dobrih praks naročanja tolmaških storitev. V primerjavi s prejšnjimi naročili je iz letošnjega izginilo sklicevanje na domače in mednarodne tolmaške standarde. To kaže na zavestno odločitev za nižanje kakovosti tolmačenja;
povečanje delovne obremenitve tolmačev. Tolmačenje je visoko intenzivna intelektualna dejavnost, ki zahteva najvišjo stopnjo zbranosti. S povečanjem števila delovnih ur s 7 na 8 ur na dan in nejasnimi pravili o odmorih in počitku se spodkopava zagotavljanje kakovosti storitve in ustvarja tveganje za zdravje tolmačev;
nerazumno znižanje plačila. Z novim načinom obračunavanja tolmačenja, ki je v nasprotju z uveljavljeno mednarodno prakso, se je cena storitve v primerjavi z naročilom iz leta 2016 zmanjšala za do 30 odstotkov, medtem ko je bila povprečna četrtletna rast BDP v tem obdobju več kot 4-odstotna, povprečna letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin zadnji dve leti pa 1,5-odstotna (vir SiStat). Zlasti za krajša tolmačenja se ne upošteva več čas za strokovno pripravo, ki je eden od bistvenih predpogojev za kakovostno delo. Zato je odločitev o znižanju plačila mogoče razumeti samo kot načrtno degradacijo poklica;
uvajanje prekarnosti in povzročanje bega možganov. Nespoštovanje uveljavljenih standardov, diskriminatorna merila za priznavanje sposobnosti ter zaostrovanje pogojev naročanja in izvajanja storitve povečujejo negotovost tolmačev, ki so večinoma samozaposleni, in celo najbolj dobronamerne med njimi sili v to, da dajo prednost zanesljivejšemu naročniku. Zato bo na voljo manj kakovostnih tolmačev, kar bo otežilo delo državnim organom, ki bodo naročali tolmačenje, še zlasti v času predsedovanja Svetu EU.

Zato Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije poziva
- Generalni sekretariat Vlade RS in Sektor za prevajanje, naj spremenita javno naročilo in popravita določbe razpisne dokumentacije v sodelovanju s stroko ter ob upoštevanju standardov in dobre prakse konferenčnega tolmačenja;
- vse aktivne konferenčne tolmače, naj skrbno preučijo pogoje iz javnega naročila in upoštevajo njihov dolgoročni učinek, kajti javno naročilo pomembno vpliva na celoten slovenski trg tolmaških storitev;
- naročnike storitev konferenčnega tolmačenja v okviru tega javnega naročila, naj se prepričajo o pogojih, po katerih je storitev naročena, in ravni zagotovljene kakovosti.


"Diplomati se pogovarjamo, da se države ne spopadajo. Z besedami rešujemo spore, ki jih sicer preradi rešujejo z močjo in orožjem. A če naj uporabljamo besede, jih moramo imeti – in razumeti. Zato narod rabi svoj jezik – in ljudje rabimo prevajalce." (minister dr. Miro Cerar, 29. 5. 2019)

Odprto pismo v obliki PDF

Izobraževanja

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

 • 6. Strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije 09. 05. 2019

  Na 6. Strokovnem srečanju sodnih tolmačev Slovenije bomo spregovorili o spremembah zakonodaje in aktualnem stanju na področju sodnih tolmačev, pristojnostih in delu Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, slovenščini v prevedenem besedilu, novih pogledih na jezikovno pravilnost, varstvu osebnih podatkov, nomotehničnih pravilih pri navanjanju tujih in evropskih pravnih virov, tehnikah za učinkovito pripravo na ustno tolmačenje na naroku in dobrih praksah komunikacije med sodiščem in tolmačem.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 07. 05. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Narodnem domu v Trstu.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.